CEO'nun Mesajı

Yaşam hızla değişmekte…

Dünya artık bilim kuşağına girdi. İçinde yaşadığımız bu çağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları; ne  arazi, ne bedensel emek, ne imalat ne de fabrikalar değildir. Bunların yerini bilimsel araştırmalar almış durumdadır. Bu araştırmaların devamlılığı ve bilinçli bir şekilde insanlığın hizmetine sunulması esas olandır.

Bizler bu görüş ve inanç içerisinde etik değerlerden ayrılmadan çalıştığımız iş kolunda en iyisini yapmak için tüm gayretimizi göstermekteyiz. Yeni değerler, yeni ürünler geliştirmek, bunların hakettikleri pazar payını alması, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ürün bazında ses getirmesi tek amacımızdır.

Amacımız doğrultusunda ar-ge çalışmalarımız için harcadığımız para şirket içi harcamaların en yüksek payını oluşturmaktadır. Sağlık sektörüne yönelik çalışmalarımız ileri tedavi yöntemleri kapsamında bugün tıbben çaresi olmayan hastalıklara alternatif getirebilmek amaçlıdır.

Doku mühendisliği yakın geçmişi olan bir bilim dalıdır. Organları ve dokuları yeniden inşa etmek, yenilenmelerini sağlamak için gerekli mühendislik işlemlerini kapsar. Günümüzde pek çok doku modeli çalışmaları FDA gibi sağlık kuruluşlarının onayını almış ve kullanımlarına başlanmıştır. Bu ürünlerin sağladıkları fayda aşikar olduğu gibi uygulanan kişilere ters etki yaratmamaktadır.

Çalışmalarımızda firma prensibi olarak ürünlerimizi otolog (autologous) yani kişinin kendi dokusundan örnek alarak kişiye özel üretilmektedir. Mevcutta hücre kaynağı olarak ortak bir verici hücresi (allogenic), başka bir canlıya ait hücre (ksenogenic) veya kök hücre (stem cell) kullanımına yönelik girişimler bulunmaktadır. Bu çalışmaların pek çok avantajı olmasına rağmen daha incelenmesi gereken pek çok yönü de bulunmaktadır. O nedenle; bugün çalışmalarımız otolog hücre odaklı olup geçen zaman içerisindeki gelişmelere paralel güvenli olduğu ispat edildikten sonra diğer hücre kaynaklarından temin edilen hücrelerle geliştirilmiş ürünlerimiz olacaktır.

Bugün Türkiye’ye kazandırdığımızı düşündüğümüz bu iş kolunda büyük bir titizlik ve hassasiyetle tüm insanlığa fayda sağlayacak araştırmalar sonucu geliştirdiğimiz ürünlerimizi sizlerin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Sağlıkla kalın…

Oktay UĞURLU