Neoderm Nedir?

“Akut ve kronik yaraların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş yeni bir alternatif olan Neoderm® yara ve yanık tedavisinde hızlı iyileşme sağlayan, doğal, biyouyumlu, biyobozunur, biyoaktif bir yara örtüsüdür.”

GİRİŞ : Cildimizin Önemi ve Yara Tedavisi

Cilt sadece hastalık veya yaralanmalarda değil aynı zamanda sağlık durumunun iyi olduğu zamanlarda da dikkat edilmesi gereken kompleks bir yaşamsal organdır. Yara tedavisi vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkan ve zor iyileşen ya da iyileşmeyen yaraların bakımı ve tedavisini amaçlar. Zor iyileşen yaralar, tıbbi bir sorun olmaları yanında büyük psikolojik ve sosyal rahatsızlık ve hasarlara da neden olabilirler.

Zor iyileşen yaralar çok değişik nedenlerle ortaya çıkabilirler. En sık nedenler venöz yetmezlik, diyabet, arteryel kan akımının azalması, uzun süren kemik infeksiyonu-osteomiyelit, radyoterapiye bağlı deri-yumuşak doku hasarı, böbrek yetmezliğine bağlı kalsifilaksi, vaskülit, mantar infeksiyonları, yanıklar, travmalar ve deri kanserleridir. Bacaklarda ortaya çıkan yaralar, venöz ve arteryel kan akımının bozulmasına bağlı olarak gelişebilirler. Venöz yetmezlik, genellikle bacaklardaki toplar damarların içindeki kanın yukarı doğru akımını düzenleyen kapakçıkların bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumun başlıca nedenleri toplumun yaklaşık % 40’ında görülebilen varisli damarlar ile derin venlerde pıhtı oluşumudur. Bacakta zamanla şişlik ve ağrı ortaya çıkar, rengi koyulaşır ve zor iyileşen veya tekrarlayan yaralar gelişir. Venöz yaraların yaklaşık %10’unda hasta çalışamaz duruma gelir. Diyabet toplumun yaklaşık %5’inde görülen sık bir durumdur. Dokulara giden arteryel kan akımının ve duyunun azalması nedeniyle olguların yaklaşık %15’inde ayak yaraları ortaya çıkar ve bu zor iyileşen yaraların yaklaşık üçte ikisi iyileştikten sonra tekrarlayabilir.

Yara tedavisinin başarılı olabilmesi için, doğru tedavi yanında doğru tanı da büyük önem taşır. Yaraların tedavisinde debridman, deri greftleri, deri ve yumuşak doku örtüleri ve bypass damar ameliyatları gibi cerrahi yöntemlerden ve yaranın özelliklerine göre farklı türde pansumanlar, yara iyileşmesini uyaran ilaçlar, antibiyotikler, ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi cerrahi olmayan yöntemlerden yararlanılır. Yara tedavisinde hastanın eğitimi ve tedaviye bilinçli katılımına büyük önem verilir. Bu, hem yaranın tedavisi hem de yeniden ortaya çıkmaması açısından büyük önem taşır. Amaç, hastanın tedavisinin sağlanarak normal yaşamına sağlıklı bir şekilde geri dönebilmesi ve sağlıklı kalmasıdır.

Büyük deri ve doku kaybıyla sonuçlanan derin yaraların, örneğin; büyük yanık, ameliyat yarası, travmatik doku bozulması, diabetik ülser, yatak yaraları, derin yanık ve benzeri kronik vakalarda hasar görmüş dokunun iyileşmesi büyük bir sorundur. Bu tip yaraların tedavisinde dermatologlar, cerrahlar, plastik cerrahlar ve bu konu ile ilgilenen tıp doktorları büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Geciken yara iyileşmeleri, kişisel özgürlüğün kısıtlanması, yaşam kalitesinin ve üretkenliğin azalması, organ kaybı ve hatta ölüme kadar giden ağır sonuçlar doğurmaktadır. Diğer taraftan, hasta yakınları için moral bozukluğu yaratmakta ve birden fazla insanı rahatsız etmektedir. Aynı zamanda büyük bir ekonomik yük getirmektedir.

Yaranın akut veya kronik olması ve yara lezyonunun genişliği ve derinliğinin yanı sıra, hastanın yaşı, beslenme durumu, sistemik hastalıkları ve bireye özgü tedavi durumu gibi faktörler iyileşme prosesini karmaşık hale getirir. Etkili bir yara iyileşme süreci, doku onarım aşamalarını iyi anlamayı ve uygun yara örtüsü seçimini gerektirir. Bu amaçla kullanılan geleneksel yara örtüleri sadece yara yüzeyini kapatarak, yara bölgesini dış etkenler korumakta ve nemli kalmasını sağlamakta olup doku tamirinde işlevsel bir özellikleri bulunmamaktadır.

Biyomateryaller, herhangi bir nedenle yaralanan/kaybolan doku/organ fonksiyonunu geçici veya sürekli olarak yerine getiren, doğrudan kullanılan veya bu amaçla geliştirilen sistemlerde yer alan materyallerdir. Biyomateryaller, sözü edilen kaybı karşılayacak kimyasal, fiziksel, mekanik, vb. özelliklere sahip ve biyouyumu olmalıdır. Araştırmacılar son 20 yıldır yara bakımı ve tedavisi alanında çalışmakta ve her geçen gün yeni ürünler ortaya çıkarmaktadır. Yeni teknolojinin kanıta dayalı yönergelerle birleşmesi kronik veya akut yaraların bakımını yaşam kalitesini arttıran daha disiplinli, ekonomik, hasta odaklı bir yaklaşıma taşımıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda kronik ya da akut yaranın örtülmesi amaçlanmış böylelikle pomatlar, farklı maddelerden yapılmış film şeritler, iki katmanlı absorbable implantlar gibi çeşitli biyomateryaller geliştirilmiştir.

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen, üniversite ve sanayi işbirliği ile ülkemizde ilk yara örtüsü olarak üretilen Neoderm® medikal bir yara örtüsü olup yara iyileştirmelerindeki etkin rolü yapılan klinik ve hayvan deneyleri ispatlanmıştır.

Bir yara tedavi ajanı olarak NEODERM

Tanım: Neoderm® yara ve yanık tedavisinde hızlı iyileşme sağlayan, doğal, biyouyumlu, biyobozunur, biyoaktif bir yara örtüsüdür.

Teknik özellikleri ve etki mekanizması: Neoderm®, yara ve yanık tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, jelatin matriks içinde içeren biyoaktif yara örtüsüdür.

Neoderm®, doğal biyouyumlu, biyoçözünür, gözenek yapıda bir maktriks olup içermektedir. Sünger yapıda bu matriks hücrelerinin tutunması için iskele görevi taşırken, salımı ile hücre proliferasyonu aktive olmakta, epitelizasyonu ve granülasyon dokusu oluşumunu arttırarak akut ve kronik yara iyileşmesini hızlandırmaktadır.

Neoderm®, içerisindeki biyoçözünür jelatin, hidrofilik özelliği ve üç boyutlu gözenek yapısı nedeniyle yara bölgesindeki hücrelerin tutunmasını kolaylaştırarak, yara gölgesinin yeniden yapılanmasına yardımcı olur. Jelatin matriks yara bölgesinde zamanla bozunarak yerini yeni oluşan dokuya bırakır.

Mitojenik bir polipeptid olan jelatin yapıya yüklenerek yara iyileşmesine enflamasyon fazın bitimden itibaren etki etmeye başlar. Bunun yanı sıra granülasyon dokusu oluşumu ve epitelizasyonu aktive ederek, yara iyileşmesini hızlandırır.

Neoderm®, beyaz renkte, homojen, doğal bir matriks olup her türlü yara bölgesinde kolayca uygulanır. Yapısındaki jelatin’nin etkisi ile yara iyileşmesini hızlandırır. Uygulandığı yara bölgesinin şeklini alarak zamanla vücut tarafından absorbe edileek yerini yeni gelişen dokuya bırakır.