Vaka Çalışmaları

Halime Aydın Vakası
BASI YARASI

85 yaşında bayan hasta sakral bölgede 3 yıldır kapanmayan 22x15x5 cm’lik Grade IV bası yarası bulunmaktadır. Yapılan Neoderm ® tedavisinin 5. ayında yara tamamen kapanmıştır.

Halime Aydın Vakası’nı ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

Neoderm öncesi

1 ay sonra

5 ay sonra

1.Vaka
BASI YARASI

24 yaşında 6 yıldır paraplejik olan erkek hastada sakral bölgede 3 aydır kapanmayan 8×6 cm’lik Grade III bası yarası bulunmaktadır. Yapılan Neoderm tedavisisnin 12. gününde yara alanı tamamen kapanmıştır.

Neoderm öncesi

Neoderm ilk uygulama

12 gün sonra

2.Vaka
DİABET YARASI

30 yıldır DM nedeniyle tedavi edilen erkek hastanın her iki ayak parmaklarının dorsal ve plantar yüzünde çok sayıda ve değişik çapta yaralar mevcuttur. hastaya debridman sonrası Neoderm uygulanmaya başlandı. Uygulamanın 5. gününde granülasyon dokusunun belirgin bir şekilde arttığı gözlendi. 3 ay sonra ise yaranın tamamen epitelize olduğu izlendi.

Neoderm öncesi

5 gün sonra

3 ay sonra

3.Vaka
VENÖZ ÜLSER

41 yaşındaki erkek hastanın 20 yıldır sağ ayak lateral malleol seviyesinde yaklaşık 10×15 cm’li kemiği açıkta bırakan Venöz ülseri mevcuttur. 4. ayın sonunda yara yüzeyinin granülasyon dokusu ile kaplandığı ve yara kenarlarından epitelizasyonun başladığı görüldü.

Neoderm öncesi

1 ay sonra

5 ay sonra

4.Vaka
POLİARTERİTİS NODOSA

45 yaşında erkek hastanın sağ pretibial bölgede 5 yıldır kapanmayan yarası mevcuttur. 6 ay uygulamadan sonra yaranın tamamen kapandığı gözlenmiştir.

Neoderm öncesi

1 ay sonra

3 ay sonra

5 ay sonra

6 ay sonra