CaReS: Hastalara Özel

CaReS® kıkırdak hasarında; hastanın fonksiyon ve hareketliliğini düzelten otolog hücre tabanlı rejeneratif tedavide yeni bir buluştur.

.  Kıkırdak yanağı mevcut olmalı
.  Çevredeki kıkırdak yapı sağlıklı olmalı
.  Sağlam çalışan eklem yüzeyi ( Outerbridge sınıfına göre azami II. derece hasarlı olmalı)
.  En fazla iki hasar olmalı
.  Menisküs hasarsız olmalı ( 1/3 oranında kısmi rezeksiyon kabul edilebilir.)
.  Düzgün bacak eksenleri
.  Bağlarda lezyon olmamalı
.  Patella düzgün kaymalı
.  Serbest eklem hareketliliği
.  Biyolojik yaş </= 50 olmalı

.  Eklem sertliğiArtrofibroz, Patellar malaligment ( düzeltme aynı oturumda yapılabilir.)
.  Bağ ve menüsküs yaralanmaları ( cerrahi müdahale aynı anda yapılabilir.)
.  Bacak eksen hataları (>5º ) (transplantasyon öncesi düzeltici osteotomi aynı oturumda yapılabilir.)
.  İltihabi durumlar
.  Osteoartroz
.  Enfeksiyonlar
.  HIV – Hepatit A, B veya C – Frengi

.  Diyabet
.  Romatizma
.  Otoimmun hastalıklar