CaReS: Hekimlere Özel

Ars Arthro teknolojisi bu amaç için üretilmiş diğer tüm matrikslerle -kollajen köpük, polimer,vs – kıyaslandığında bütün avantajların toplandığı tek ürün olmaktadır.

Diz eklemindeki fokal kıkırdak hasarlarında otolog kondrosit transplantasyon tedavilerinde %60-90 olumlu cevap alınmıştır.

ACT ; operasyon uygulamasının zaman ve teknik bakımdan zorluğu nedeniyle sınırlı kullanım alanı bulmuştur. Bu sebepten dolayı hücre sabitlemesi ve transferini kusursuz sağlayabilecek bir matriks geliştirilmesi gerekti.

Ars Arthro teknolojisi bu amaç için üretilmiş diğer tüm matrikslerle -kollajen köpük, polimer,vs – kıyaslandığında bütün avantajların toplandığı tek ürün olmaktadır.

. En az otolog hücre ihtiyacı
. En düşük hücre farklılaşması
. Yüksek hücre canlılığı ve fonksiyonelliği

. Hücre aktivitesini uyarır
. Kontrol edilebilir hücre dağılımı
. Basınç dayanıklılığı ve kolay şekillendirilebilme
. Operasyon sırasında ölçümlendirilebilme
. Basit defekt uyarlaması
. Sahip olduğu ozmos karakteri gelişen hücre güvenliğini sağlar

. Özel ekipman
. Güvenilir lojistik
. Uygun fiyat
. Yüksek performans

Çalışmalar

Geleneksel ACT ve CARES® Karşılaştırması:

.  Ekim 2002 – Nisan 2003 tarihleri arasında 20 hasta üzerinde ACT ile CaReS® uygulaması yapılmış ve iki uygulamanın sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
.  Sonuçlar, Belçika’da düzenlenen International Cartilage Repair Society Kongresinde sunulmuştur.

Hareketlilik ve Reprodüksiyon:

.  CaReS® uygulanmış hastalarda, ACT uygulanmış hastalara oranla 6-12 ay sonra eklemlerde daha iyi işlev ve hareketlilik gözlenmiştir.
.  CaReS® yönteminin bir ve iki yıllık sonuçlarının yüksek tekrarlanabilirliği ortaya konmuştur.

Ödem oluşumu ve şişkinlik eğilimi:

.  ACT uygulanmış hastalarda ameliyattan bir yıl sonra bile eklemde ödem ve şişkinlik gözlenmiştir.
.  CaReS® uygulanmış hastalarda ise ameliyattan sonraki 3 ay ve sonrasında belirgin ödem ve şişkinlik gözlenmemiştir.

Ameliyat süresi ve travması:

.  CaReS® yöntemiyle yapılan ameliyat diğer yöntemlere kıyasla süreyi %50 daha kısaltmıştır.
.  Ortalama 9 cm. boyundaki yara uzunluğu ( diğer uygulamalara göre %37 daha kısa) enfeksiyon riskini azaltmakta ve ameliyat sonrası rehabilitasyonunu desteklemektedir.

MRT ve histolojik sonuçlar:

.  CaReS® uygulanan hastaların ameliyattan 6 ay sonra muayenelerinde hasarlı bölgelerin rejenerasyon dokusu ile dolu olduğu ve izointense kıkırdak sinyali ortaya koyduğu görülmüştür.
.  Test artroskopisi; yüzeyle ve çevre kıkırdak dokusu ile iyi entegre olmuş, düzgün morfolojik göstergeler ortaya koymuştur.
.  Ameliyattan bir yıl sonra yapılan histolojik muayenelerde transplant bölgesinde homojen kıkırdak hücre dağılımı gözlenmiştir.